El romaní no solament és una planta aromàtica molt apreciada a la cuina, sinó que té propietats com a conservant natural. 

El Reglament (UE) Nº 723/2013 de la Comissió, publicat el 26 de juliol de 2013, modifica l’annex II del Reglament (CE) nº 1333/2008 del Parlament Europeu  pel que fa a la utilització d’extractes de romaní (E 392) en determinats productes de carn i de peix amb baix contingut en greix.

L’extracte de romaní s’empra com a antioxidant i com a tal el seu ús està destinat a protegir els aliments contra el deteriorament causat per l’oxidació, com pot ser l’enranciment dels greixos i els canvis de color. En l’actualitat el seu ús està permès a una dosi de 150 mg / kg en productes carnis, tant tractats com no tractats per la calor (excepte embotits secs i carn deshidratada) .

El nou Reglament 723/2013 fa una distinció per a productes amb un contingut en matèria grassa no superior al 10%, en els quals s’autoritza l’ús de l’E 392 (extractes de romaní) a una dosi màxima afegida de 15 mg / kg. Es manté el nivell de 150 mg / kg per a productes amb un contingut de matèria grassa superior al 10%.

La necessitat tecnològica d’aquesta ampliació d’ús es basa en el fet que els productes amb baix contingut de matèria grassa també poden patir una oxidació important en raó d’una proporció elevada d’àcids grassos insaturats.

La utilització de productes naturals per a la conservació dels aliments és un pas endavant en la qualitat i la preservació de les seves qualitats. L’objectiu és aconseguir una alimentació el més sana possible.