La raça de porcs Duroc no és precisamenten nova, encara que mai com ara havia estat tan comentada. Es tracta d’una raça que sorgeix per fusió de l’Old Duroc i la Xarxa Jersey al segle XIX, als EUA. En aquestes dues races fundadores, al seu torn, tenen participació porcs de molt diferents orígens: europeus, africans i probablement ibèrics.

Es va introduir a Espanya en la dècada dels seixanta i últimament s’està utilitzant com a raça finalitzadora a les cruïlles industrials de porcí blanc. Això és degut al fet que proporciona una infiltració grassa que fa que el producte millori les seves qualitats i sabor.

La raça Duroc és l’única el encreuament amb Ibèric es permet dins de la Norma de Qualitat del Ibèric (R.D. 1469/2007, de 2 de novembre), fins a un 50% de sang, sempre per via paterna.

El gruix de la producció que es comercialitza com d’Ibèric al nostre país procedeix realment de l’encreuament al 50% de mare ibèrica amb mascle Duroc, encara que no s’indiqui res en l’etiquetatge, la qual cosa perjudica el consumidor i als criadors de Ibèric en puresa.

Això creus es realitzen per millorar la productivida en produir garrins més forts i de millor creixement. No és ibèric pur, de fet la cruïlla de Ibèric amb Duroc fa disminuir la infiltració grassa respecte al Ibèric.

Però amb tot, pel que fa a gust es refereix el del porc de raça Duroc és excel·lent, i poc ha d’envejar a l’ibèric. Si bé aquest últim és més cardiosaludable i ningú discuteix a hores d’ara les seves magnífiques qualitats de sabor, en contrapartida el porc de raça Duroc té un preu més assequible però igualment nutritiu.

El Duroc actual és un tipus de porc dur, més resistent als virus i bacteris que el porc blanc i per tant menys problemàtic en la cria de la ramaderia intensiva. Per això, un altre avantatge d’aquesta raça porcina és que rendeix més que d’altres, amb un guany de pes diària superior al d’altres porcs, repercutint en la rendibilitat dels ramaders.

Pel que fa a la carn fresca, si comparem una costella de porc blanc amb una costella de duroc, a primera vista veurem més presència d’infiltració del greix que té la carn del segon i no perd líquid a la paella, amb filets més sucosos.